miércoles, 24 de noviembre de 2010

Plantilas con los colores códigos web

Aquí os dejo estas plantillas con muchísimos colores y sus códigos para que no os falten ni uno.
En una entrada o post anterior deje también una muy buena herramienta para generar los códigos de todos los colores Pinchar Aquí , si queréis recordarla es una herramienta muy fácil de usar y muy completa.
C O L O R E S

Nombre de los colores para la web
aliceblue
#F0F8FF
antiquewhite
#FAEBD7
aqua
#00FFFF
aquamarine
#7FFFD4
azure
#F0FFFF
beige
#F5F5DC
bisque
#FFE4C4
black
#000000
blanchedalmond
#FFEBCD
blue
#0000FF
blueviolet
#8A2BE2
brown
#A52A2A
burlywood
#DEB887
cadetblue
#5F9EA0
chartreuse
#7FFF00
chocolate
#D2691E
coral
#FF7F50
cornflowerblue
#6495ED
cornsilk
#FFF8DC
crimson
#DC143C
cyan
#00FFFF
darkblue
#00008B
darkcyan
#008B8B
darkgoldenrod
#B8860B
darkgray
#A9A9A9
darkgreen
#006400
darkkhaki
#BDB76B
darkmagenta
#8B008B
darkolivegreen
#556B2F
darkorange
#FF8C00
darkorchid
#9932CC
darkred
#8B0000
darksalmon
#E9967A
darkseagreen
#8FBC8B
darkslateblue
#483D8B
darkslategray
#2F4F4F
darkturquoise
#00CED1
darkviolet
#9400D3
deeppink
#FF1493
deepskyblue
#00BFFF
dimgray
#696969
dodgerblue
#1E90FF
firebrick
#B22222
floralwhite
#FFFAF0
forestgreen
#228B22
fuchsia
#FF00FF
gainsboro
#DCDCDC
ghostwhite
#F8F8FF
gold
#FFD700
goldenrod
#DAA520
gray
#808080
green
#008000
greenyellow
#ADFF2F
honeydew
#F0FFF0
hotpink
#FF69B4
indianred
#CD5C5C
indigo
#4B0082
ivory
#FFFFF0
khaki
#F0E68C
lavender
#E6E6FA
lavenderblush
#FFF0F5
lawngreen
#7CFC00
lemonchiffon
#FFFACD
lightblue
#ADD8E6
lightcoral
#F08080
lightcyan
#E0FFFF
lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
lightgreen
#90EE90
lightgrey
#D3D3D3
lightpink
#FFB6C1
lightsalmon
#FFA07A
lightseagreen
#20B2AA
lightskyblue
#87CEFA
lightslategray
#778899
lightsteelblue
#B0C4DE
lightyellow
#FFFFE0
lime
#00FF00
limegreen
#32CD32
linen
#FAF0E6
magenta
#FF00FF
maroon
#800000
mediumaquamarine
#66CDAA
mediumblue
#0000CD
mediumorchid
#BA55D3
mediumpurple
#9370DB
mediumseagreen
#3CB371
mediumslateblue
#7B68EE
mediumspringgreen
#00FA9A
mediumturquoise
#48D1CC
mediumvioletred
#C71585
midnightblue
#191970
mintcream
#F5FFFA
mistyrose
#FFE4E1
moccasin
#FFE4B5
navajowhite
#FFDEAD
navy
#000080
oldlace
#FDF5E6
olive
#808000
olivedrab
#6B8E23
orange
#FFA500
orangered
#FF4500
orchid
#DA70D6
palegoldenrod
#EEE8AA
palegreen
#98FB98
paleturquoise
#AFEEEE
palevioletred
#DB7093
papayawhip
#FFEFD5
peachpuff
#FFDAB9
peru
#CD853F
pink
#FFC0CB
plum
#DDA0DD
powderblue
#B0E0E6
purple
#800080
red
#FF0000
rosybrown
#BC8F8F
royalblue
#4169E1
saddlebrown
#8B4513
salmon
#FA8072
sandybrown
#F4A460
seagreen
#2E8B57
seashell
#FFF5EE
sienna
#A0522D
silver
#C0C0C0
skyblue
#87CEEB
slateblue
#6A5ACD
slategray
#708090
snow
#FFFAFA
springgreen
#00FF7F
steelblue
#4682B4
tan
#D2B48C
teal
#008080
thistle
#D8BFD8
tomato
#FF6347
turquoise
#40E0D0
violet
#EE82EE
wheat
#F5DEB3
white
#FFFFFF
whitesmoke
#F5F5F5
yellow
#FFFF00
yellowgreen
#9ACD32
Los nombres de los colores son reconocidos por los navegadores. Se probaron los nombres de este mapa en las versiones actuales de Internet Explorer, Mozilla, y Netscape
 000000
 808080
 C0C0C0
 FFFFFF
 000080
 0000FF
 008080
 00FFFF
 800080
 800000
 FF0000
 FF00FF
 008000
 00FF00
 808000
 FFFF00
 
 000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
 003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
 006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
 009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
 00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
 00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
 330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
 333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
 336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
 339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
 33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
 33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
 660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
 663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
 666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
 669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
 66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
 66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
 990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
 993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
 996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
 999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
 99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
 99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
 CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
 CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
 CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
 CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
 CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
 CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
 FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
 FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
 FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
 FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
 FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
 FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

 FFFFFF FFFFF9 FFFFEC FFFFE8 FFFFDF FFFFD2 FFFFC8 FFFFBF
 FFFFFF FFFFF3 FFFFDA FFFFD2 FFFFBF FFFFA6 FFFF91 FFFF7F
 FFFFFF FFFFED FFFFC8 FFFFBB FFFF9F FFFF7A FFFF5A FFFF3F
 FFFFFF FFFFEA FFFFBD FFFFAE FFFF8C FFFF60 FFFF39 FFFF19
 FFFFFF FFFFE7 FFFFB6 FFFFA5 FFFF7F FFFF4E FFFF23 FFFF00
 EEEEEE EEEED8 EEEEAA EEEE9A EEEE77 EEEE49 EEEE21 EEEE00
 CDCDCD CDCDBA CDCD92 CDCD85 CDCD66 CDCD3F CDCD1C CDCD00
 8B8B8B 8B8B7E 8B8B63 8B8B5A 8B8B45 8B8B2A 8B8B13 8B8B00
 FFF9FF FFF9F9 FFF9EC FFF9E8 FFF9DF FFF9D2 FFF9C8 FFF9BF
 FFF3FF FFF3F3 FFF3DA FFF3D2 FFF3BF FFF3A6 FFF391 FFF37F
 FFEDFF FFEDED FFEDC8 FFEDBB FFED9F FFED7A FFED5A FFED3F
 FFEAFF FFEAEA FFEABD FFEAAE FFEA8C FFEA60 FFEA39 FFEA19
 FFE7FF FFE7E7 FFE7B6 FFE7A5 FFE77F FFE74E FFE723 FFE700
 EED8EE EED8D8 EED8AA EED89A EED877 EED849 EED821 EED800
 CDBACD CDBABA CDBA92 CDBA85 CDBA66 CDBA3F CDBA1C CDBA00
 8B7E8B 8B7E7E 8B7E63 8B7E5A 8B7E45 8B7E2A 8B7E13 8B7E00
 FFECFF FFECF9 FFECEC FFECE8 FFECDF FFECD2 FFECC8 FFECBF
 FFDAFF FFDAF3 FFDADA FFDAD2 FFDABF FFDAA6 FFDA91 FFDA7F
 FFC8FF FFC8ED FFC8C8 FFC8BB FFC89F FFC87A FFC85A FFC83F
 FFBDFF FFBDEA FFBDBD FFBDAE FFBD8C FFBD60 FFBD39 FFBD19
 FFB6FF FFB6E7 FFB6B6 FFB6A5 FFB67F FFB64E FFB623 FFB600
 EEAAEE EEAAD8 EEAAAA EEAA9A EEAA77 EEAA49 EEAA21 EEAA00
 CD92CD CD92BA CD9292 CD9285 CD9266 CD923F CD921C CD9200
 8B638B 8B637E 8B6363 8B635A 8B6345 8B632A 8B6313 8B6300
 FFE8FF FFE8F9 FFE8EC FFE8E8 FFE8DF FFE8D2 FFE8C8 FFE8BF
 FFD2FF FFD2F3 FFD2DA FFD2D2 FFD2BF FFD2A6 FFD291 FFD27F
 FFBBFF FFBBED FFBBC8 FFBBBB FFBB9F FFBB7A FFBB5A FFBB3F
 FFAEFF FFAEEA FFAEBD FFAEAE FFAE8C FFAE60 FFAE39 FFAE19
 FFA5FF FFA5E7 FFA5B6 FFA5A5 FFA57F FFA54E FFA523 FFA500
 EE9AEE EE9AD8 EE9AAA EE9A9A EE9A77 EE9A49 EE9A21 EE9A00
 CD85CD CD85BA CD8592 CD8585 CD8566 CD853F CD851C CD8500
 8B5A8B 8B5A7E 8B5A63 8B5A5A 8B5A45 8B5A2A 8B5A13 8B5A00
 FFDFFF FFDFF9 FFDFEC FFDFE8 FFDFDF FFDFD2 FFDFC8 FFDFBF
 FFBFFF FFBFF3 FFBFDA FFBFD2 FFBFBF FFBFA6 FFBF91 FFBF7F
 FF9FFF FF9FED FF9FC8 FF9FBB FF9F9F FF9F7A FF9F5A FF9F3F
 FF8CFF FF8CEA FF8CBD FF8CAE FF8C8C FF8C60 FF8C39 FF8C19
 FF7FFF FF7FE7 FF7FB6 FF7FA5 FF7F7F FF7F4E FF7F23 FF7F00
 EE77EE EE77D8 EE77AA EE779A EE7777 EE7749 EE7721 EE7700
 CD66CD CD66BA CD6692 CD6685 CD6666 CD663F CD661C CD6600
 8B458B 8B457E 8B4563 8B455A 8B4545 8B452A 8B4513 8B4500
 FFD2FF FFD2F9 FFD2EC FFD2E8 FFD2DF FFD2D2 FFD2C8 FFD2BF
 FFA6FF FFA6F3 FFA6DA FFA6D2 FFA6BF FFA6A6 FFA691 FFA67F
 FF7AFF FF7AED FF7AC8 FF7ABB FF7A9F FF7A7A FF7A5A FF7A3F
 FF60FF FF60EA FF60BD FF60AE FF608C FF6060 FF6039 FF6019
 FF4EFF FF4EE7 FF4EB6 FF4EA5 FF4E7F FF4E4E FF4E23 FF4E00
 EE49EE EE49D8 EE49AA EE499A EE4977 EE4949 EE4921 EE4900
 CD3FCD CD3FBA CD3F92 CD3F85 CD3F66 CD3F3F CD3F1C CD3F00
 8B2A8B 8B2A7E 8B2A63 8B2A5A 8B2A45 8B2A2A 8B2A13 8B2A00
 FFC8FF FFC8F9 FFC8EC FFC8E8 FFC8DF FFC8D2 FFC8C8 FFC8BF
 FF91FF FF91F3 FF91DA FF91D2 FF91BF FF91A6 FF9191 FF917F
 FF5AFF FF5AED FF5AC8 FF5ABB FF5A9F FF5A7A FF5A5A FF5A3F
 FF39FF FF39EA FF39BD FF39AE FF398C FF3960 FF3939 FF3919
 FF23FF FF23E7 FF23B6 FF23A5 FF237F FF234E FF2323 FF2300
 EE21EE EE21D8 EE21AA EE219A EE2177 EE2149 EE2121 EE2100
 CD1CCD CD1CBA CD1C92 CD1C85 CD1C66 CD1C3F CD1C1C CD1C00
 8B138B 8B137E 8B1363 8B135A 8B1345 8B132A 8B1313 8B1300
 FFBFFF FFBFF9 FFBFEC FFBFE8 FFBFDF FFBFD2 FFBFC8 FFBFBF
 FF7FFF FF7FF3 FF7FDA FF7FD2 FF7FBF FF7FA6 FF7F91 FF7F7F
 FF3FFF FF3FED FF3FC8 FF3FBB FF3F9F FF3F7A FF3F5A FF3F3F
 FF19FF FF19EA FF19BD FF19AE FF198C FF1960 FF1939 FF1919
 FF00FF FF00E7 FF00B6 FF00A5 FF007F FF004E FF0023 FF0000
 EE00EE EE00D8 EE00AA EE009A EE0077 EE0049 EE0021 EE0000
 CD00CD CD00BA CD0092 CD0085 CD0066 CD003F CD001C CD0000
 8B008B 8B007E 8B0063 8B005A 8B0045 8B002A 8B0013 8B0000

 FFFFFF FFFFF9 FFFFEC FFFFE8 FFFFDF FFFFD2 FFFFC8 FFFFBF
 FFFFFF FFFFF3 FFFFDA FFFFD2 FFFFBF FFFFA6 FFFF91 FFFF7F
 FFFFFF FFFFED FFFFC8 FFFFBB FFFF9F FFFF7A FFFF5A FFFF3F
 FFFFFF FFFFEA FFFFBD FFFFAE FFFF8C FFFF60 FFFF39 FFFF19
 FFFFFF FFFFE7 FFFFB6 FFFFA5 FFFF7F FFFF4E FFFF23 FFFF00
 EEEEEE EEEED8 EEEEAA EEEE9A EEEE77 EEEE49 EEEE21 EEEE00
 CDCDCD CDCDBA CDCD92 CDCD85 CDCD66 CDCD3F CDCD1C CDCD00
 8B8B8B 8B8B7E 8B8B63 8B8B5A 8B8B45 8B8B2A 8B8B13 8B8B00
 F9FFFF F9FFF9 F9FFEC F9FFE8 F9FFDF F9FFD2 F9FFC8 F9FFBF
 F3FFFF F3FFF3 F3FFDA F3FFD2 F3FFBF F3FFA6 F3FF91 F3FF7F
 EDFFFF EDFFED EDFFC8 EDFFBB EDFF9F EDFF7A EDFF5A EDFF3F
 EAFFFF EAFFEA EAFFBD EAFFAE EAFF8C EAFF60 EAFF39 EAFF19
 E7FFFF E7FFE7 E7FFB6 E7FFA5 E7FF7F E7FF4E E7FF23 E7FF00
 D8EEEE D8EED8 D8EEAA D8EE9A D8EE77 D8EE49 D8EE21 D8EE00
 BACDCD BACDBA BACD92 BACD85 BACD66 BACD3F BACD1C BACD00
 7E8B8B 7E8B7E 7E8B63 7E8B5A 7E8B45 7E8B2A 7E8B13 7E8B00
 ECFFFF ECFFF9 ECFFEC ECFFE8 ECFFDF ECFFD2 ECFFC8 ECFFBF
 DAFFFF DAFFF3 DAFFDA DAFFD2 DAFFBF DAFFA6 DAFF91 DAFF7F
 C8FFFF C8FFED C8FFC8 C8FFBB C8FF9F C8FF7A C8FF5A C8FF3F
 BDFFFF BDFFEA BDFFBD BDFFAE BDFF8C BDFF60 BDFF39 BDFF19
 B6FFFF B6FFE7 B6FFB6 B6FFA5 B6FF7F B6FF4E B6FF23 B6FF00
 AAEEEE AAEED8 AAEEAA AAEE9A AAEE77 AAEE49 AAEE21 AAEE00
 92CDCD 92CDBA 92CD92 92CD85 92CD66 92CD3F 92CD1C 92CD00
 638B8B 638B7E 638B63 638B5A 638B45 638B2A 638B13 638B00
 E8FFFF E8FFF9 E8FFEC E8FFE8 E8FFDF E8FFD2 E8FFC8 E8FFBF
 D2FFFF D2FFF3 D2FFDA D2FFD2 D2FFBF D2FFA6 D2FF91 D2FF7F
 BBFFFF BBFFED BBFFC8 BBFFBB BBFF9F BBFF7A BBFF5A BBFF3F
 AEFFFF AEFFEA AEFFBD AEFFAE AEFF8C AEFF60 AEFF39 AEFF19
 A5FFFF A5FFE7 A5FFB6 A5FFA5 A5FF7F A5FF4E A5FF23 A5FF00
 9AEEEE 9AEED8 9AEEAA 9AEE9A 9AEE77 9AEE49 9AEE21 9AEE00
 85CDCD 85CDBA 85CD92 85CD85 85CD66 85CD3F 85CD1C 85CD00
 5A8B8B 5A8B7E 5A8B63 5A8B5A 5A8B45 5A8B2A 5A8B13 5A8B00
 DFFFFF DFFFF9 DFFFEC DFFFE8 DFFFDF DFFFD2 DFFFC8 DFFFBF
 BFFFFF BFFFF3 BFFFDA BFFFD2 BFFFBF BFFFA6 BFFF91 BFFF7F
 9FFFFF 9FFFED 9FFFC8 9FFFBB 9FFF9F 9FFF7A 9FFF5A 9FFF3F
 8CFFFF 8CFFEA 8CFFBD 8CFFAE 8CFF8C 8CFF60 8CFF39 8CFF19
 7FFFFF 7FFFE7 7FFFB6 7FFFA5 7FFF7F 7FFF4E 7FFF23 7FFF00
 77EEEE 77EED8 77EEAA 77EE9A 77EE77 77EE49 77EE21 77EE00
 66CDCD 66CDBA 66CD92 66CD85 66CD66 66CD3F 66CD1C 66CD00
 458B8B 458B7E 458B63 458B5A 458B45 458B2A 458B13 458B00
 D2FFFF D2FFF9 D2FFEC D2FFE8 D2FFDF D2FFD2 D2FFC8 D2FFBF
 A6FFFF A6FFF3 A6FFDA A6FFD2 A6FFBF A6FFA6 A6FF91 A6FF7F
 7AFFFF 7AFFED 7AFFC8 7AFFBB 7AFF9F 7AFF7A 7AFF5A 7AFF3F
 60FFFF 60FFEA 60FFBD 60FFAE 60FF8C 60FF60 60FF39 60FF19
 4EFFFF 4EFFE7 4EFFB6 4EFFA5 4EFF7F 4EFF4E 4EFF23 4EFF00
 49EEEE 49EED8 49EEAA 49EE9A 49EE77 49EE49 49EE21 49EE00
 3FCDCD 3FCDBA 3FCD92 3FCD85 3FCD66 3FCD3F 3FCD1C 3FCD00
 2A8B8B 2A8B7E 2A8B63 2A8B5A 2A8B45 2A8B2A 2A8B13 2A8B00
 C8FFFF C8FFF9 C8FFEC C8FFE8 C8FFDF C8FFD2 C8FFC8 C8FFBF
 91FFFF 91FFF3 91FFDA 91FFD2 91FFBF 91FFA6 91FF91 91FF7F
 5AFFFF 5AFFED 5AFFC8 5AFFBB 5AFF9F 5AFF7A 5AFF5A 5AFF3F
 39FFFF 39FFEA 39FFBD 39FFAE 39FF8C 39FF60 39FF39 39FF19
 23FFFF 23FFE7 23FFB6 23FFA5 23FF7F 23FF4E 23FF23 23FF00
 21EEEE 21EED8 21EEAA 21EE9A 21EE77 21EE49 21EE21 21EE00
 1CCDCD 1CCDBA 1CCD92 1CCD85 1CCD66 1CCD3F 1CCD1C 1CCD00
 138B8B 138B7E 138B63 138B5A 138B45 138B2A 138B13 138B00
 BFFFFF BFFFF9 BFFFEC BFFFE8 BFFFDF BFFFD2 BFFFC8 BFFFBF
 7FFFFF 7FFFF3 7FFFDA 7FFFD2 7FFFBF 7FFFA6 7FFF91 7FFF7F
 3FFFFF 3FFFED 3FFFC8 3FFFBB 3FFF9F 3FFF7A 3FFF5A 3FFF3F
 19FFFF 19FFEA 19FFBD 19FFAE 19FF8C 19FF60 19FF39 19FF19
 00FFFF 00FFE7 00FFB6 00FFA5 00FF7F 00FF4E 00FF23 00FF00
 00EEEE 00EED8 00EEAA 00EE9A 00EE77 00EE49 00EE21 00EE00
 00CDCD 00CDBA 00CD92 00CD85 00CD66 00CD3F 00CD1C 00CD00
 008B8B 008B7E 008B63 008B5A 008B45 008B2A 008B13 008B00

 FFFFFF F9FFFF ECFFFF E8FFFF DFFFFF D2FFFF C8FFFF BFFFFF
 FFFFFF F3FFFF DAFFFF D2FFFF BFFFFF A6FFFF 91FFFF 7FFFFF
 FFFFFF EDFFFF C8FFFF BBFFFF 9FFFFF 7AFFFF 5AFFFF 3FFFFF
 FFFFFF EAFFFF BDFFFF AEFFFF 8CFFFF 60FFFF 39FFFF 19FFFF
 FFFFFF E7FFFF B6FFFF A5FFFF 7FFFFF 4EFFFF 23FFFF 00FFFF
 EEEEEE D8EEEE AAEEEE 9AEEEE 77EEEE 49EEEE 21EEEE 00EEEE
 CDCDCD BACDCD 92CDCD 85CDCD 66CDCD 3FCDCD 1CCDCD 00CDCD
 8B8B8B 7E8B8B 638B8B 5A8B8B 458B8B 2A8B8B 138B8B 008B8B
 FFF9FF F9F9FF ECF9FF E8F9FF DFF9FF D2F9FF C8F9FF BFF9FF
 FFF3FF F3F3FF DAF3FF D2F3FF BFF3FF A6F3FF 91F3FF 7FF3FF
 FFEDFF EDEDFF C8EDFF BBEDFF 9FEDFF 7AEDFF 5AEDFF 3FEDFF
 FFEAFF EAEAFF BDEAFF AEEAFF 8CEAFF 60EAFF 39EAFF 19EAFF
 FFE7FF E7E7FF B6E7FF A5E7FF 7FE7FF 4EE7FF 23E7FF 00E7FF
 EED8EE D8D8EE AAD8EE 9AD8EE 77D8EE 49D8EE 21D8EE 00D8EE
 CDBACD BABACD 92BACD 85BACD 66BACD 3FBACD 1CBACD 00BACD
 8B7E8B 7E7E8B 637E8B 5A7E8B 457E8B 2A7E8B 137E8B 007E8B
 FFECFF F9ECFF ECECFF E8ECFF DFECFF D2ECFF C8ECFF BFECFF
 FFDAFF F3DAFF DADAFF D2DAFF BFDAFF A6DAFF 91DAFF 7FDAFF
 FFC8FF EDC8FF C8C8FF BBC8FF 9FC8FF 7AC8FF 5AC8FF 3FC8FF
 FFBDFF EABDFF BDBDFF AEBDFF 8CBDFF 60BDFF 39BDFF 19BDFF
 FFB6FF E7B6FF B6B6FF A5B6FF 7FB6FF 4EB6FF 23B6FF 00B6FF
 EEAAEE D8AAEE AAAAEE 9AAAEE 77AAEE 49AAEE 21AAEE 00AAEE
 CD92CD BA92CD 9292CD 8592CD 6692CD 3F92CD 1C92CD 0092CD
 8B638B 7E638B 63638B 5A638B 45638B 2A638B 13638B 00638B
 FFE8FF F9E8FF ECE8FF E8E8FF DFE8FF D2E8FF C8E8FF BFE8FF
 FFD2FF F3D2FF DAD2FF D2D2FF BFD2FF A6D2FF 91D2FF 7FD2FF
 FFBBFF EDBBFF C8BBFF BBBBFF 9FBBFF 7ABBFF 5ABBFF 3FBBFF
 FFAEFF EAAEFF BDAEFF AEAEFF 8CAEFF 60AEFF 39AEFF 19AEFF
 FFA5FF E7A5FF B6A5FF A5A5FF 7FA5FF 4EA5FF 23A5FF 00A5FF
 EE9AEE D89AEE AA9AEE 9A9AEE 779AEE 499AEE 219AEE 009AEE
 CD85CD BA85CD 9285CD 8585CD 6685CD 3F85CD 1C85CD 0085CD
 8B5A8B 7E5A8B 635A8B 5A5A8B 455A8B 2A5A8B 135A8B 005A8B
 FFDFFF F9DFFF ECDFFF E8DFFF DFDFFF D2DFFF C8DFFF BFDFFF
 FFBFFF F3BFFF DABFFF D2BFFF BFBFFF A6BFFF 91BFFF 7FBFFF
 FF9FFF ED9FFF C89FFF BB9FFF 9F9FFF 7A9FFF 5A9FFF 3F9FFF
 FF8CFF EA8CFF BD8CFF AE8CFF 8C8CFF 608CFF 398CFF 198CFF
 FF7FFF E77FFF B67FFF A57FFF 7F7FFF 4E7FFF 237FFF 007FFF
 EE77EE D877EE AA77EE 9A77EE 7777EE 4977EE 2177EE 0077EE
 CD66CD BA66CD 9266CD 8566CD 6666CD 3F66CD 1C66CD 0066CD
 8B458B 7E458B 63458B 5A458B 45458B 2A458B 13458B 00458B
 FFD2FF F9D2FF ECD2FF E8D2FF DFD2FF D2D2FF C8D2FF BFD2FF
 FFA6FF F3A6FF DAA6FF D2A6FF BFA6FF A6A6FF 91A6FF 7FA6FF
 FF7AFF ED7AFF C87AFF BB7AFF 9F7AFF 7A7AFF 5A7AFF 3F7AFF
 FF60FF EA60FF BD60FF AE60FF 8C60FF 6060FF 3960FF 1960FF
 FF4EFF E74EFF B64EFF A54EFF 7F4EFF 4E4EFF 234EFF 004EFF
 EE49EE D849EE AA49EE 9A49EE 7749EE 4949EE 2149EE 0049EE
 CD3FCD BA3FCD 923FCD 853FCD 663FCD 3F3FCD 1C3FCD 003FCD
 8B2A8B 7E2A8B 632A8B 5A2A8B 452A8B 2A2A8B 132A8B 002A8B
 FFC8FF F9C8FF ECC8FF E8C8FF DFC8FF D2C8FF C8C8FF BFC8FF
 FF91FF F391FF DA91FF D291FF BF91FF A691FF 9191FF 7F91FF
 FF5AFF ED5AFF C85AFF BB5AFF 9F5AFF 7A5AFF 5A5AFF 3F5AFF
 FF39FF EA39FF BD39FF AE39FF 8C39FF 6039FF 3939FF 1939FF
 FF23FF E723FF B623FF A523FF 7F23FF 4E23FF 2323FF 0023FF
 EE21EE D821EE AA21EE 9A21EE 7721EE 4921EE 2121EE 0021EE
 CD1CCD BA1CCD 921CCD 851CCD 661CCD 3F1CCD 1C1CCD 001CCD
 8B138B 7E138B 63138B 5A138B 45138B 2A138B 13138B 00138B
 FFBFFF F9BFFF ECBFFF E8BFFF DFBFFF D2BFFF C8BFFF BFBFFF
 FF7FFF F37FFF DA7FFF D27FFF BF7FFF A67FFF 917FFF 7F7FFF
 FF3FFF ED3FFF C83FFF BB3FFF 9F3FFF 7A3FFF 5A3FFF 3F3FFF
 FF19FF EA19FF BD19FF AE19FF 8C19FF 6019FF 3919FF 1919FF
 FF00FF E700FF B600FF A500FF 7F00FF 4E00FF 2300FF 0000FF
 EE00EE D800EE AA00EE 9A00EE 7700EE 4900EE 2100EE 0000EE
 CD00CD BA00CD 9200CD 8500CD 6600CD 3F00CD 1C00CD 0000CD
 8B008B 7E008B 63008B 5A008B 45008B 2A008B 13008B 00008B
000000330000660000990000CC0000FF0000
003300333300663300993300CC3300FF3300
006600336600666600996600CC6600FF6600
009900339900669900999900CC9900FF9900
00CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FFCC00
00FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FFFF00
00FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FFFF33
00FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FFFF66
00FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FFFF99
00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFFFFCC
00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFFFFFF
00000000330000660000990000CC0000FF00
00003300333300663300993300CC3300FF33
00006600336600666600996600CC6600FF66
00009900339900669900999900CC9900FF99
0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FFCC
0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FFFF
3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FFFF
6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FFFF
9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FFFF
CC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFFFF
FF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFFFF
0000000000330000660000990000CC0000FF
3333003333333333663333993333CC3333FF
3366003366333366663366993366CC3366FF
3399003399333399663399993399CC3399FF
33CC0033CC3333CC6633CC9933CCCC33CCFF
33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF
3300003300333300663300993300CC3300FF
6600006600336600666600996600CC6600FF
9900009900339900669900999900CC9900FF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
3333003333333333663333993333CC3333FF
6666006666336666666666996666CC6666FF
9999009999339999669999999999CC9999FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
FF0000FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF

FFF
 FFF
CCC
 CCC
999
 999
666
 666
333
 333
000
 000
FFC
 C00
FF9
 900
FF6
 600
FF3
 300
99C
 C00
CC9
 900
FFC
 C33
FFC
 C66
FF9
 966
FF6
 633
CC3
 300
CC0
 033
CCF
 F00
CCF
 F33
333
 300
666
 600
999
 900
CCC
 C00
FFF
 F00
CC9
 933
CC6
 633
330
 000
660
 000
990
 000
CC0
 000
FF0
 000
FF3
 366
FF0
 033
99F
 F00
CCF
 F66
99C
 C33
666
 633
999
 933
CCC
 C33
FFF
 F33
996
 600
993
 300
663
 333
993
 333
CC3
 333
FF3
 333
CC3
 366
FF6
 699
FF0
 066
66F
 F00
99F
 F66
66C
 C33
669
 900
999
 966
CCC
 C66
FFF
 F66
996
 633
663
 300
996
 666
CC6
 666
FF6
 666
990
 033
CC3
 399
FF6
 6CC
FF0
 099
33F
 F00
66F
 F33
339
 900
66C
 C00
99F
 F33
CCC
 C99
FFF
 F99
CC9
 966
CC6
 600
CC9
 999
FF9
 999
FF3
 399
CC0
 066
990
 066
FF3
 3CC
FF0
 0CC
00C
 C00
33C
 C00
336
 600
669
 933
99C
 C66
CCF
 F99
FFF
 FCC
FFC
 C99
FF9
 933
FFC
 CCC
FF9
 9CC
CC6
 699
993
 366
660
 033
CC0
 099
330
 033
33C
 C33
66C
 C66
00F
 F00
33F
 F33
66F
 F66
99F
 F99
CCF
 FCC
CC9
 9CC
996
 699
993
 399
990
 099
663
 366
660
 066
006
 600
336
 633
009
 900
339
 933
669
 966
99C
 C99
FFC
 CFF
FF9
 9FF
FF6
 6FF
FF3
 3FF
FF0
 0FF
CC6
 6CC
CC3
 3CC
003
 300
00C
 C33
006
 633
339
 966
66C
 C99
99F
 FCC
CCF
 FFF
339
 9FF
99C
 CFF
CCC
 CFF
CC9
 9FF
996
 6CC
663
 399
330
 066
990
 0CC
CC0
 0CC
00F
 F33
33F
 F66
009
 933
00C
 C66
33F
 F99
99F
 FFF
99C
 CCC
006
 6CC
669
 9CC
999
 9FF
999
 9CC
993
 3FF
660
 0CC
660
 099
CC3
 3FF
CC0
 0FF
00F
 F66
66F
 F99
33C
 C66
009
 966
66F
 FFF
66C
 CCC
669
 999
003
 366
336
 699
666
 6FF
666
 6CC
666
 699
330
 099
993
 3CC
CC6
 6FF
990
 0FF
00F
 F99
66F
 FCC
33C
 C99
33F
 FFF
33C
 CCC
339
 999
336
 666
006
 699
003
 399
333
 3FF
333
 3CC
333
 399
333
 366
663
 3CC
996
 6FF
660
 0FF
00F
 FCC
33F
 FCC
00F
 FFF
00C
 CCC
009
 999
006
 666
003
 333
339
 9CC
336
 6CC
000
 0FF
000
 0CC
000
 099
000
 066
000
 033
663
 3FF
330
 0FF
00C
 C99
009
 9CC
33C
 CFF
66C
 CFF
669
 9FF
336
 6FF
003
 3CC
330
 0CC
00C
 CFF
009
 9FF
006
 6FF
003
 3FF

1 comentarios:

Publicar un comentario

DIRECTORIOS

http://www.trucosblogs.com/post
4.57/5 – 42 opiniones
http://www.fabricaturopa.com/post 4.57/5 – 42 opiniones